Noticies

CONVOCATÒRIA D’ASSEMBLEA GENERAL ORDINÀRIA I EXTRAORDINÀRIA DE LA FEDERACIÓ CATALANA D’ESPELEOLOGIA

Conforme el que disposa els articles 16 i 17 dels Estatuts de la Federació Catalana d’Espeleologia, i per acord de la Junta Directiva de la mateixa Federació, amb data 26 de febrer de 2016, se’l convoca a l’Assemblea General Ordinària i Extraordinària que tindrà lloc el dia 17 d’Abril de 2016, a les 09:00h., en primera convocatòria, i en segona convocatòria a les 09:30h., a la sala del Consell Català de l’Esport, Avinguda dels Països Catalans, 40-48, d’Esplugues de Llobregat (08950).
 
L’Assemblea General Ordinària tindrà la finalitat de celebrar el següent:
 
ORDRE DEL DIA
 
1)      Designació de tres interventors per a l’aprovació per delegació de l’Acta.
 
2)      Sotmetre a aprovació la memòria anual d’activitats, estat de comptes i liquidació dels pressupostos generals de la Federació exercici econòmic 2015.
 
3)      Sotmetre a aprovació el Pla general d’actuació anual i el pressupost per a l’exercici econòmic 2016.
 
4)      Sotmetre a aprovació de les quotes ordinàries i d’entrada.
 
5)      Torn obert de paraules.
 
Quan hagi finalitzat l’anterior, es durà a terme l’Assemblea General Extraordinària, amb la finalitat de celebrar el següent:
 
ORDRE DEL DIA
 
1)      Designació de tres interventors per a l’aprovació per delegació de l’Acta.
 
2)      Sotmetre a aprovació la convocatòria d’eleccions dels càrrecs de representació; el Reglament i el Calendari Electoral; i elegir les persones membres de la Junta Electoral.
 
3)      Torn obert de paraules.
 
La informació sobre les matèries objecte de l’Assemblea són a disposició dels seus membres a la seu de la Federació.
 
Sr. Victor Ferrer                                            
 
SECRETARI
 
15 de Març de 2016
 
FEDERACIÓ CATALANA d'ESPELEOLOGIA
C. del Mas Casanovas, 66
08025 Barcelona

MUSEU DE L’ESPELEOLOGIA CATALANA I CENTRE DE DOCUMENTACIÓ MN. NORBERT FONT I SAGUÉ

El passat dissabte dia 12 de març de 2016, a la seu de la Federació Catalana d’Espeleologia situada al carrer del Mas Casanovas de Barcelona, s’inaugurà el “Museu de l’Espeleologia Catalana i Centre de Documentació Mn. Norbert Font i Sagué”, amb tota una sèrie de vitrines sobre la labor feta per aquelles persones dedicades a l’estudi i exploració del món subterrani al nostre país. En elles s’hi exposen llibres, revistes, documents, materials i objectes relacionades amb l’espeleologia.
A l’acte van assistir-hi diversos forjadors d’aquesta interessant i important faceta que és l’espeleologia. Algunes d’aquestes persones ja han rebut de mans de la Generalitat de Catalunya la medalla al Mèrit Esportiu.
Aquest emotiu acte va comptar amb la presència del president de la Federació Catalana d’Espeleologia Hilari Moreno i Castelló i també del president de la Unió de Federacions Esportives de Catalunya Gerard Esteva i del Delegat Territorial de l’Esport a Catalunya Santi Siquier.
 
 
 
 
 

UFECXics Espeleologia

L’espeleologia és un esport-ciència que consisteix en l’exploració del medi subterrani i proporciona els coneixements necessaris per dur a terme qualsevol activitat amb cordes al medi natural.

Video